Головна
AБІТУРІЄНТAМ
Правила прийому

Правила прийому

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ 

до Київського професійного

ліцею транспорту

в 2019 році

розроблені на основі Типових правил прийому

до професійно-технічних навчальних закладів України

(Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 року № 499; Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 року № 344)

І. Загальна частина

1.1. Ці Правила розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499; Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 року № 344).

1.2. До Київського професійного ліцею транспорту (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.    Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення у Київському професійному ліцеї транспорту.

ІІ. Приймальна комісія

2.1.    Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на 2019 календарний рік розроблено відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджено  директором ліцею за погодженням з Управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) .

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення ліцею;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Ліцей здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) ІІ ступеня професійно-технічної освіти за рахунок бюджету Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) з наступних професій у 2019 році:

Назва  професії Кількість учнів
Всього на базі

базової загальної середньої освіти

на базі

повної загальної середньої освіти

Електрогазозварник; коваль ручного кування 28 28
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 30 30
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «С1») 30 30
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; токар 28 28
Кухар 30 30
Кухар; офіціант 30 30
Всього 176 148 28

 

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1,5 роки. Термін навчання  на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки.

Після закінчення ліцею, здобувачам освіти, які навчались на основі повної загальної середньої освіти, видається диплом кваліфікованого робітника.

Після закінчення ліцею, здобувачам освіти, які навчались на основі базової загальної середньої освіти, видається атестат про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника.

Прийом до ліцею проводиться шляхом проведення співбесід з абітурієнтами. У випадку виникнення суперечливих питань проводиться конкурс атестатів або свідоцтв.

Ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для юнаків нового набору, що проживають за межами м. Києва. Гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись 30 серпня 2019 року.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця: з 08.00 до 16.00; обідня перерва: 12.00 – 12.30; вихідні: субота, неділя.

Обмеження з професій за медичними показниками може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

2.6. Прийом документів до ліцею від абітурієнтів починається з 15 травня 2019 р.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної компанії, термін прийому документів до Київського професійного ліцею транспорту може бути продовжено.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал);

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 8 фотокарток розміром 3х4 см;

– копії документів, що дають право на пільги для вступу до ліцею (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди;

4.2. Співбесіди проводяться поетапно, протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з´явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, в ліцей не зараховуються.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу IIІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів, після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди, вступник у триденний строк, після їх оголошення, подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.    Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з бюджету Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення,  здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом за окремими професіями, ліцей може проводити додатковий прийом відповідно до пункту 2.7. цих Правил.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається акт.

6.4. Правила прийому розглянуті та затверджені на педагогічній раді 25 жовтня 2018 року, протокол №2.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).