Головна
AБІТУРІЄНТAМ
Правила прийому

Правила прийому

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

 

до Київського професійного

ліцею транспорту

в 2020 році

 

розроблені відповідно до вимог законодавства України, 

на основі Наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013  № 499

«Про затвердження Типових правил прийому

 до професійно-технічних навчальних закладів України»

 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  № 344 від 09.04.2014; №152 від 07.02.2019)

 

 

І. Загальна частина

 

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог законодавства України,  на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  № 344 від 09.04.2014; №152 від 07.02.2019)

1.2. До Київського професійного ліцею транспорту (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.   Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1.   Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на 2020 рік розроблено відповідно до вимог законодавства України та Типових правил, затверджено  директором ліцею за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення ліцею;

– приймає рішення, щодо осіб, рекомендованих для зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу, щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Ліцей здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів) за рахунок бюджету міста Києва з наступних професій у 2020 році:

 

Назва  професії

Кількість учнів

Всього

на базі

базової середньої освіти

на базі

повної загальної середньої освіти

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

54

28

26

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «С1»)

28

28

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; токар

28

28

Кухар

30

30

Кухар; офіціант

30

30

Всього

170

144

26

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1,5 роки. Термін навчання  на основі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки.

Після закінчення ліцею, учням, які навчались на основі повної загальної середньої освіти, видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Після закінчення ліцею, учням, які навчались на основі базової середньої освіти, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і диплом кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.   

Ліцей гарантує надання місць у гуртожитку для юнаків нового набору, що проживають за межами міста Києва. Гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись 31 серпня 2020 року.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця: з 09.00 до 17.00; обідня перерва: 12.00 – 12.30; вихідні: субота, неділя.

Обмеження з професій за медичними показниками може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

2.6. Приймальна комісія розпочинає роботу з 15 квітня 2020 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної компанії, термін прийому документів до ліцею може бути продовжено.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал);

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 8 фотокарток розміром 3х4 см;

– копії документів, що дають право на пільги для вступу до ліцею (за наявності).    

Вступники подають особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ліцею проводиться, шляхом конкурсного відбору вступників, за результатами середнього бала документа про освіту.

4.2. Конкурсний відбір з вступниками проводиться поетапно, протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які виконали всі вимоги приймальної комісії (надали для вступу необхідні документи), можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання.

 

  1. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу IIІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів, після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, які рекомендовані до зарахування на навчання в ліцей.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору, вступник у триденний строк, після їх оголошення, подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5.   Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора. 

5.6. Зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення,  здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять, протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п’яти днів, з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Правила прийому розглянуті на педагогічній раді від 24.10.2019,  протокол №2.