Головна
AБІТУРІЄНТAМ
Стипендіальне і соціальне забезпечення

Стипендіальне і соціальне забезпечення

Положення

про призначення та виплати стипендіального забезпечення учням
Київського професійного ліцею транспорту та використання
стипендіального фонду для соціального захисту учнів

 

 Загальні положення

 1. Положення про стипендіальне забезпечення учнів Київського професійного ліцею транспорту (надалі – Положення) розроблено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Про порядок призначення і виплати стипендій», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».
 2. Положення затверджується педагогічною радою, погоджується з учнівським самоврядуванням та оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.
 3. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності наказом директора Київського професійного ліцею транспорту створюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять: директор ліцею, заступники директора, представник фінансового підрозділу, представники учнівського самоврядування у кількості не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія Київського професійного ліцею транспорту керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки учнів, цим Положенням, Статутом навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії директор ліцею затверджує реєстр осіб, яким призначається стипендія, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства.

 1. Стипендія виплачується один раз на місяць.

 

Академічні та соціальні стипендії

 

 1. Першочергово академічна та соціальна стипендія призначається учням:
  • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особам з їх числа, а також учням, які в період навчання, у віці від 18 до 23 років, залишилися без батьків;
  • з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», мають пільги під час призначення стипендії;
  • з малозабезпечених сімей (за умов отримання відповідної державної допомоги, згідно із законодавством);
  • які є дітьми-інвалідами та інвалідами І і II груп;
  • які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий, ніж 7, за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
  • яким за Законом України «Про внесення змін до деяких законів України, щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків, яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих, як внутрішньо-переміщені особи, для здобуття професійно-технічної освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.
 1. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
 1. Розмір академічної стипендії визначається, виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
 2. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

8.1. учням першого року навчання до першого семестрового контролю;

8.2. учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета менше ніж 10 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання.

 1. Учням ліцею, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета, за дванадцятибальною шкалою оцінювання, отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії збільшується на 45,5 відсотків, порівняно з мінімальним.
 2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

 1. Розмір соціальної стипендії для учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 2. Учні, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, крім учнів, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, академічна стипендія зменшується на 20 відсотків

                                                                                                               Порядок використання коштів,

передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів Київського професійного ліцею транспорту

 

№ п/п

Показники преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

Розмір преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

1

За особливі успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь в громадському житті ліцею та групи.

100 – 450 грн.

2

За активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

100 – 450 грн.

(від форми проведення профорієнтаційної роботи)

3

За призові місця в спортивних змаганнях, які проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

1 місце – 400  грн.

2 місце – 300  грн.

3 місце – 200 грн.

4

За призові місця у конкурсах професійної майстерності, які проводяться в ліцеї

 

 

або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва

1 місце – 250  грн.

2 місце – 200  грн.

3 місце – 150 грн.

 

 

1 місце – 450  грн.

2 місце – 400  грн.

3 місце – 350 грн

5

За призові місця у предметних олімпіадах, які проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

1 місце – 400  грн.

2 місце – 300  грн.

3 місце – 200 грн.

6

За активну участь у районних та міських заходах, спрямованих на виховання та навчання учнівської молоді.

200 – 400 грн.

7

Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту:

–  в зв’язку з втратою годувальника:

–   напівсироти;

–  малозабезпечені учні;

–  учні з багатодітних сімей:

– учні, які мають скрутне становище в родині:

В розмірі місячної академічної стипендії.

 

 

Заступник директора з НВР                                       Олена ЯРЕМЕНКО

Заступник директора з НВР                                        Валентина ВЛАСЕНКО

 Головний бухгалтер                                                    Оксана ФЕДОРІНОВА

Заступник Голови ради старост                                  Олег ЧЕМЕРИС

Староста групи 205                                                     Владислав КОВБАСА

Староста групи 209                                                     Олександр САМАР

 

 

Положення

Про порядок використання коштів,
передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів Київського професійного ліцею транспорту
№ п/п

Показники преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

Розмір преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

1

За особливі успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь в громадському житті ліцею та групи.

150 грн.

2

За активну участь у технічній творчості та декоративно-прикладному мистецтві ліцею.

150 грн.

3

За активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

100-250 грн.

(від форми проведення профорієнтаційної роботи)

4

За активну участь у створенні та оновленні матеріально-технічної та методичної бази ліцею

100-300 грн.

(від рівня складності виконаних робіт)

5

За призові місця в спортивних змаганнях, які проводяться в ліцеї, або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

200, 250, 300 грн.

6

За призові місця у конкурсах професійної майстерності, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва

200, 250, 300 грн.

7

За призові місця у предметних олімпіадах, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

200, 250, 300 грн.

8

За активну участь в районних та міських заходах, спрямованих на виховання та навчання учнівської

молоді.

200 грн.

9

Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту:

  в зв’язку з втратою годувальника:

   напівсироти;

  малозабезпечені учні;

  учні з багатодітних сімей:

– учні, які мають скрутне становище в родині:

В розмірі місячної академічної стипендії.

 

Перейти до вмісту