Головна
AБІТУРІЄНТAМ
Стипендіальне і соціальне забезпечення

Стипендіальне і соціальне забезпечення

Положення

про призначення та виплати стипендіального забезпечення учням
Київського професійного ліцею транспорту та використання
стипендіального фонду для соціального захисту учнів

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року  №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року  № 882 «Про порядок призначення і виплати стипендій», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», встановити право на отримання стипендії учням Київського професійного ліцею транспорту у межах коштів, передбачених для виплати стипендії.

1.  Першочергово академічна та соціальна стипендії призначаються учням:

1.1. З числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особам з їх числа, а також учням, які в період навчання, у віці від 18 до 23 років, залишилися без батьків;

1.2. З числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», мають пільги під час призначення стипендії;

1.3. З малозабезпечених сімей (за умов отримання відповідної державної допомоги, згідно із законодавством);

1.4.  Які є дітьми-інвалідами та інвалідами І і II груп;

1.5. Які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий, ніж 7, за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

1.6. Яким за Законом України «Про внесення змін до деяких законів України, щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків, яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих, як внутрішньо-переміщені особи, для здобуття професійно-технічної освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

2.        В межах коштів, передбачених для виплати стипендії, академічна стипендія, у мінімальному розмірі, призначається учням, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий, ніж 4 за дванадцятибальною шкалою оцінювання.

3.  Розмір академічної стипендії визначається, виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

4.  Учням ліцею, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета, за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотків, порівняно з мінімальним.

5.   Учні, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, крім учнів, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, академічна стипендія зменшується на 20 відсотків

6.   Розмір соціальної стипендії для  учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.   Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, згідно з навчальним планом, на період, до визначення результатів наступного семестрового контролю.

8.   Особи, зазначені у підпунктах 1.1 – 1.4, 1.6 пункту 1 цього положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення, згідно з нормативно-правовими актами.

9.   З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

9.1.           Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту, в межах стипендіального фонду та наявності коштів. Надання матеріальної допомоги здійснюється за відповідним наказом директора ліцею, виходячи із рішення стипендіальної комісії, за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання групи, де навчається учень, та його заяви.

9.2.     Преміювання здійснюється в межах стипендіального фонду та наявності коштів, за відповідним наказом директора ліцею, виходячи із рішення стипендіальної комісії за поданням класного керівника та майстра виробничого навчання, заступників директора, старшого майстра, викладачів.

Преміювання учнів проводиться:

–    за особливі успіхи у навчанні та зразкову поведінку;

–    створення та оновлення матеріально-технічної та методичної бази ліцею;

–    за активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

–    за займання призових місць у спортивних змаганнях, конкурсах професійної майстерності, предметних олімпіадах, інших конкурсах і змаганнях, які проводяться в ліцеї, або проводяться управлінням закладів професійної освіти.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом (додається).

10. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальний заклад створює стипендіальну комісію.

До складу стипендіальної комісії входять: керівник навчального закладу, заступники керівника, представник фінансового підрозділу, представник профспілкового колективу та самоврядної організації учнівського колективу.

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки учнів, цим Положенням, Статутом навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначається стипендія.

Положення

Про порядок використання коштів,
передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів Київського професійного ліцею транспорту
№ п/п

Показники преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

Розмір преміювання та матеріального забезпечення учнів ліцею

1

За особливі успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь в громадському житті ліцею та групи.

150 грн.

2

За активну участь у технічній творчості та декоративно-прикладному мистецтві ліцею.

150 грн.

3

За активну участь у проведенні професійної орієнтації серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

100-250 грн.

(від форми проведення профорієнтаційної роботи)

4

За активну участь у створенні та оновленні матеріально-технічної та методичної бази ліцею

100-300 грн.

(від рівня складності виконаних робіт)

5

За призові місця в спортивних змаганнях, які проводяться в ліцеї, або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

200, 250, 300 грн.

6

За призові місця у конкурсах професійної майстерності, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва

200, 250, 300 грн.

7

За призові місця у предметних олімпіадах, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням професійно-технічної освіти м. Києва.

200, 250, 300 грн.

8

За активну участь в районних та міських заходах, спрямованих на виховання та навчання учнівської

молоді.

200 грн.

9

Матеріальна допомога виплачується учням, що потребують соціального захисту:

  в зв’язку з втратою годувальника:

   напівсироти;

  малозабезпечені учні;

  учні з багатодітних сімей:

– учні, які мають скрутне становище в родині:

В розмірі місячної академічної стипендії.