Головна
УЧНЯМ
Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Голова Ради старост - ДОМАНСЬКА КАТЕРИНА

Заступник голови Ради старост - ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР

Секретар Ради старост - МІШУГІНА ТЕТЯНА

Розвиток учнівського самоврядування

Вже багато  років в ліцеї діє учнівське самоврядування. За попередні роки розроблена документальна база, створена відповідна структура, є досить вагомі напрацювання.

Наш навчальний заклад намагається керуватися інтересами й потребами учнів, які не тільки навчаються, а й живуть повноцінним різнобічним життям. І саме учнівське самоврядування надає суттєву допомогу в процесі підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, національну самосвідомість, навички розв`язання щоденних та стратегічних завдань.

Учнівське самоврядування – добровільне об`єднання учнів, мета якого сформувати в дітях почуття господаря, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

– забезпечення виконання учнями своїх обов`язків;

– сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

– формування навичок колективної взаємодії;

– виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь.

Метою самоврядування в ліцеї є:

 1. Всебічне розкриття особистості учнів.
 2. Розвиток здібностей і талантів учнівської молоді.
 3. Виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань.

Учнівським самоврядуванням створені постійно діючі комісії:

 • Комісія з навчальної та виробничої діяльності
 • Інформаційна комісія.
 • Комісія зі зв’язків з громадськістю
 • Комісія дисципліни, порядку та правової культури
 • Комісія соціального захисту
 • Комісія з проведення дозвілля
 • Комісія з патріотичного виховання
 • Комісія зі спорту та здорового способу життя
 • Фінансова і господарська комісія
 • Екологічна комісія
 • Комісія з духовного вдосконалення учнів

 

Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності учнівської молоді, самоствердженню у суспільно-значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Досвід переконливо показує: Учнівська республіка – це ефективна форма підготовки свого гідного і прогресивного майбутнього

Перейти до вмісту