Художнє слово

Першим було слово… Слово це могутня зброя : ним можна зробити людину глибоко нещасною, смертельно поранити її несправедливою образою, але словом можна і окрилити людину. Відродити її до нового, повнокровного життя…
На заняттях гуртка «Художнього слова» учні вдосконалюють свої знання з української мови та літератури, готують номери для участі в художніх самодіяльностях ліцею. Художнє слово відкриває широкі можливості для прилучення учнів до тих безцінних духовних надбань, скарбів, віками нагромаджуваних талантом і розумом українських та інших народів світу. А це і є одним із найкращих засобів збагачення духовного світу кожної особистості.

 

Гурток художнього слова – це творчий колектив, у центрі інтересів якого лежить єдина, спільна для всіх потреба в реалізації свого творчого потенціалу і прилучення до цінностей, закладених у різних видах мистецтва. Діяльність гуртківців не замикаються рамками даного колективу, а виходить на широкий загал і підкоряється головній меті – прилученню громадськості до мистецтва живого слова.
Щоб здійснити цю мету, необхідно підкорити роботу творчого колективу такими завданнями :
– формувати світоглядну позицію гуртківця на матеріалі кращих зразків української літератури;
– формувати навички культури усного літературного мовлення;
– виховувати навички колективної творчої роботи, почуття обов’язку і відповідальності;
– розвивати культурно-освітній рівень гуртків.
Гурток художнього читання – це об’єднання дітей духовно-близьких, для яких мистецтво слова є органічнимпроявом їхніх творчих здібностей.

Перейти до вмісту