Головна
Суспільно-гуманітарна підготовка

Суспільно-гуманітарна підготовка

Методична комісія соціально-гуманітарних дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить освітню та методичну роботу.

Основними завданнями методичної  комісії є оптимізація викладання гуманітарних дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, її гуманістичний світогляд, морально-етичні принципи впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи на підвищення якості знань учнів, їх загальнокультурного рівня, участі в конкурсах, олімпіадах, на збереження традицій минулого, любові до рідної мови, історії, до своєї країни.

наші викладачі

Викладачам слово дане не для того, щоб присипляти свою думку, а для того, щоб будити чужу.

Людмила Овчарик

Історія України та Всесвітня історія

Виховувати людину — означає визначати долю нації.

Наталія Суворова

Іноземна мова

Від лікарів і вчителів зазвичай вимагають дива, але якщо диво здійснюється — ніхто не дивується.

Тетяна Явтушинська

Українська мова та література, Зарубіжна література

Учитель торкається до вічності: ніхто не може сказати, де закінчується його вплив.

Тетяна Кантур

Українська мова та література, Зарубіжна література

Методична комісія викладачів соціально-гуманітарних дисциплін підвищує ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання, продовжує пошук та впровадження нових шляхів активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності учнів, виховує відданого патріота, освічену та культурну людину, правдивого громадянина України.

Перейти до вмісту