Головна
Природничо-математична підготовка

Природничо-математична підготовка

Базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети й працюють викладачі методичної комісії природничо-математичних дисциплін.

Методична тема, над якою працюють викладачі методичної комісії: “Проектна діяльність на уроках природничо-математичного циклу”

наші викладачі

Хороший учитель може навчити інших навіть тому, чого сам не вміє.

Наталія Савлук

Біологія, галузева економіка

Учитель — людина, яка може робити важкі речі легкими.

Наталія Гавриленко

Хімія, Географія, Інформатика

Основними напрямами роботи методичної комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу учнів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими учнями, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей учнів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі методичної комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала в учнів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність. З метою розв’язання цих завдань викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та учня.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії та беруть активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання.

Велику увагу методична комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки учнів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

Щорічно в ліцеї проводиться Тиждень природничо-математичних дисциплін, метою якого є формування пізнавального інтересу учнів; розкриття краси математичних, фізичних та хімічних понять; поглиблення здобутих на уроках знань, їх використання на практиці; ознайомлення учнів із життям відомих вчених.

Перейти до вмісту