Головна
Освітній процес

Освітній процес

  У різні епохи формувалися свої погляди на завдання і характер навчання, що визначали навчальний процес, специфічний для кожного суспільства, конкретних умов його життя, тенденції у теорії та практиці навчання. 

   Розвиток виробництва і суспільний прогрес зумовили появу пояснювального навчання, яке передбачає спершу усвідомлення, розуміння матеріалу, а відтак вивчення його та використання засвоєного на практиці. Таке навчання розвиває не лише пам’ять, а й спостережливість, мислення.

   На сьогоднішній день таке теоретичне навчання в нашому ліцеї проводиться в спеціальних кабінетах, а відпрацювання навиків з отриманої інформації в спеціально оснащених майстернях та лабораторіях! Для цього є 21 кабінет теоретичного навчання, 7 навчальних майстерень та 5 лабораторій.

  Навчально-виховний процес професійно-технічного навчального закладу визначається як цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія викладача, майстра і учня, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти, гармонійного виховання, формування базових професійних компетенцій та компетентностей.

   Для досягнення максимальних результатів розвитку особистості нашого учня в нашому ліцеї створено всі умови необхідні освітньому середовищу. Ми повністю забезпечуємо саморозвиток вільної і активної особистості учня, реалізацію його творчого потенціалу, формування фахових компетенцій та компетентностей.

   Освітній процес в нашому ліцеї включає в себе природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

 Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціальних навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях.

   Практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромі,  у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг за такими формами:

  • урок виробничого навчання в навчальному закладі;
  • урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг;
  • виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг;
  • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг;
  • інші форми професійно-практичної підготовки.


Практична підготовка учнів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з Законом України “Про освіту“.

Перейти до вмісту